Služby
Termovizní diagnostika budov

Termokamera zaznamenává intenzitu tepelného záření, ze kterého je při správném nastavení schopna stanovit povrchovou teplotu měřeného objektu. To předurčuje termokameru pro využití ve stavebnictví, kde je teplota jednou z nejdůležitějších veličin, neboť ovlivňuje naší (tepelnou) pohodu a finanční náklady na provoz stavby.

img1
img2

Nejčastější využití termokamer ve stavebnictví je v těchto oblastech:
  • tepelně technická problematika a kontrola provedení kontaktního zateplovacího systému
  • systémy TZB (vytápění, klimatizace a vzduchotechnika, elektroinstalace apod.)
  • proudění v konstrukci a vzduchotěsnost obvodového pláště
  • vlhkostní problematika


Tepelně technická problematika
Tepelně technická problematika je asi nejčastějším využití termokamer ve stavebnictví. Termokamery mohou být použity pro:
  • kontrolu kvality a důslednosti provedení kontaktního zateplovacího systému (chybějící izolace, napojení a vazba izolantů KZS, spáry mezi izolanty, provedení kotvení)
  • kontrolu povrchových teplot tepelných mostů a nejnižší (přípustné) vnitřní povrchové teploty
  • k lokalizaci míst, kde může docházet ke kondenzaci vzdušné vlhkosti a následnému vzniku plísní apod.

V závislosti na typu závady jsou problémy odhalitelné buď v interiéru, nebo v exteriéru budovy: hodnocení a lokalizace tepelných mostů je snadnější z interiéru, zatímco řadu závad v instalaci kontaktního zateplovacího systému nejdeme v exteriéru. Napište nám